Realizace zelené stěny v rámci nově navázané spolupráce s Ústavem pozemních staveb na stavební fakultě VUT v Brně, pro který jsme uspořádali workshop: Jak postavit zelenou stěnu?